YOSHIYASU TAMURA WALL

YOSHIYASU TAMURA WALL

Mural by YOSHIYASU TAMURA in Japan

Mural for POW! WOW! Japan 2015.

 

More Pow! Wow! Murals