LVE WANG PWTW2016

LVE WANG PWTW2016

Mural by LVE WANG in no 97, Sec. 1, Kaifeng St., Zhongzheng Dist. Taipei city for TAIWAN 2016

Photo by Sean Marc Lee

More Pow! Wow! Murals