LINLIWEI

LINLIWEI

Mural by LIN LI WEI in Taiwan

Mural for POW! WOW! Taiwan 2016.

 

More Pow! Wow! Murals