GIRENHAO WALLS

GIRENHAO WALLS

Mural by GIRENHAO in Taiwan

Murals for POW! WOW! Taiwan 2015.

 

More Pow! Wow! Murals