GIRENHAO WALL IN WEI WU YING

GIRENHAO WALL IN WEI WU YING

Mural by GIRENHAO in Taiwan

Mural for POW! WOW! Taiwan 2016.

 

More Pow! Wow! Murals