GAVIN MURAI WALL

GAVIN MURAI WALL

Mural by GAVIN MURAI in Kaka’ako

Mural for POW! WOW! Hawaii 2016.

 

More Pow! Wow! Murals