DOZE GREEN WALL

DOZE GREEN WALL

Mural by DOZE GREEN in Kaka’ako

Mural for POW! WOW! Hawaii 2015.

 

More Pow! Wow! Murals