BAO WALL IN TAINAN

BAO WALL IN TAINAN

Mural by BAO HO in Tainan

Mural for POW! WOW! Taiwan 2016.

More Pow! Wow! Murals